SEZNAM REALIZOVANÝCH DĚL  s  obchodními obraty :
 
Elektroinstalace, el.topení, hromosvody,  antény, satelity, telefony, domácí telefony

 
NOVÉ  DOMY :
 · 18x Kadaň nad nemocnicí, Lužný u Perštejna, Perštejn, K. Vary, Chomutov, Málkov, Chomutov 5 824 000,-
 · Rodinné sídlo v  Perštejně „ Selský dvůr“, hospodářská část , soukrové bydlení 2 456 640,-
 
REKONSTRUKCE  DOMU:
 · 16x  Chomutov, Kadaň, Strupčice, Jirkov, Sovolusky, Vrskmaň, Perštejn, Veliká ves, Prunéřov,
   Málkov, Chomutov (nám.1.máje čp.95)
6 283 000,-
 · MÚ Kadaň -  kompletní rekonstrukce budovy pro úřad  (instalace,osvětlení) 2 056 400,-
 · VHS Chomutov – rekonstrukce hotelu „BOBR“ 987 650,-
 

Průmyslové instalace a hromosvody

 

· Sevč. Doly Chomutov - rekonstrukce budovy "A" (kanceláře ) 1 524 000,-
- centrální dispečink Tušimice - instalace 1 288 000,-
· TBG Severní Čechy - instalace betonárky, sklad.hal, kanceláře 407 000,-
· Sevč. pískovny a štěrkovny Roztyly - dílny, drtič, kanceláře 479 000,-
· Fa. VeMa Vysoká Pec - silové rozvody v halách vč.osvětlení hal 4 528 000,-
- silové rozvody v provozovně Radonice 764 741,-
· Východ. energetika - MVE Spálov - osvětlení strojovny 418 000,-
· Fa. NOVAK CV a.s. Chomutov - rozvody NN a osvětlení výrobních hal 1 852 644,-
· EPRU II Prunéřov - přípojka NN a automatika čerpání spodních vod 694 200,-
· ETU II - hromosvod na objektu kotelny 242 000,-
· Chomutov, závod PARKER - zřízení obvodového zemniče a hromosvod stanic plynu 289 600,-
· Vernéřov, závod INTEPLAST CZ - hromosvod 155 200,-
· VROUTEK, JHM production sro - osvětlení výrobních hal, rozvody ke strojům 618 540,-
· VEJPRTY, Pi-production sro - osvětlení výrobních hal, rozvody ke strojům 365 400,-
· FIRO Tour a.s. Chomutov - rozvody pro technologii a osvětlení - Bowling CV 1 958 654,-

 

Venkovní osvětlení

 

· TBG Severní Čechy - osvětlení betonárky Čepirohy 153 000,-
· Sevč. Doly Chomutov - osvětlení parkoviště ul B. Němcové Chom. 401 000,-
- osvětlení parkoviště v Tušimicích 602 869,-
- osvětlení parkoviště „ sever“ Březno u Chom. 534 500,-
· Obec Perštejn - osvětlení ul. Lesní 282 000,-
· Fa. VeMa Vysoká Pec - osvětlení areálu firmy. 647 000,-
· Město Chomutov - osvětlení náměstí 1. máje, Husova , ul.Ruská 4 652 000,-
- osvětlení ul. Partyzánská, Revoluční, Chelčického 3 852 400,-
- osvětlení ul. Mánesova + parkovací automaty 1 389 120,-
- osvětlení průmysl.zóny Spořice 699 260,-
- osvětlení ul. Palackého pochozími svítidly ,pěší zóny 423 688,-
- osvětlení ulice Winterova, Lipanská, Tylova 856 700,-
- osvětlení ulice Zborovská, Kosmonautů, Blatenská 683 220,-
- osvětlení parkoviště před  PZOO 114 600,-
- osvětlení ulice Smetanova , Škrobárova 293 200,-
· Město Kadaň - osvětlení areálu býv.kasáren v Kadani 2 819 000,-
· EPRU II Prunéřov - osvětlení komunikace na průmysl. zóně Vernéřov 688 000,-
· Město Louny - osvětlení kruhového objezdu u. 28.řijna/Riegrova 455 000,-
- osvětlení parku „Ryneček“ 619 240,-
 

Kabelové rozvody NN + OPTIKA

 

· Obec Perštejn - ul. Lesní 267 000,-
· Stav. fa. Oršuliak Okounov - Kadaň - ul. Třešňová, Polní, II.et. výstavby RD 562 000,-
· TBG Severní Čechy - betonárka Čepirohy - silové rozvody v zemi 550 000,-
· Sevč. pískovny a štěrkovny Roztyly - silové rozvody strojního vybavení 486 200,-
· VeMa sro Vysoká Pec - přípojka NN od TS 389 500,-
· SČE a.s. DĚĆÍN - kabel.rozvody NN, Perštejn, Prunéřov, Chomutov, atd. 1 857 284,-
· ČEZ, distribuce a.s. Praha  - kabely NN Perštejn 6RD 157 250,-
· BEST a.s. - těžba Polerady - přívod NN vč. přeložky pas. dopravníku, ovládání 163 600,-
· MĚSTO CHOMUTOV - propojení úřadů města optickým kabelem 755 644,-
· Hexion Specialty Chemicals a.s. Sokolov - optické  a datové rozvody pro kamerový systém 435 000,-
 

Přípojky  22kV a  stožárové trafostanice

 

· TBG Severní Čechy - betonárka ČEPIROHY 498 000,-
· Sevč. pískovny Roztyly - pískovna ROZTYLY, čerpačka a technolog. ROZTYLY 1 474 000,-
· ZAK Vrskmaň - kovovýroba - pro novou výrobní halu 310 280,-
· VeMa Vysoká Pec - rekonstrukce PTS 584 000,-
 

Fotovoltaické elektrárny

 

· PENTO spol s r.o. Praha - FVE 1,4MW Pento Brozany 1 000 000,-

- FVE 1MW Amarela Brozany 650 000,-
 
Kompenzace jalové energie
 
· DESTA Děčín, závod Vroutek 128 000,-
· VeMa Vysoká Pec, kompenzace ve Vysoké Peci, Radonicích 357 000,-
· Zemspolex s.r.o. Březno 55 100,-
· KODA s r.o. Chomutov 287 000,-
· TBG Severní Čechy, betonárka Čepirohy 52 700,-
· M-club Klášterec n/O - zimní stadion 69 080,-
 

Datové, zabezpečovací systémy, videotelefony, antény, kamerové systémy
 

· Staveb.spol. Kadaň - Chomutov, Hálkova 229 352 000,-
· K. Gelllner - betonárka Jirkov, průmyslový kamerový systém 211 000,-
· Město Kadaň - telefony, EZS, EPS, datové rozvody i pro MV (Cat.6) 1 380 644,-
· fyzické osoby - rodinné domky, byty apod. 885 000,-
· činžovní domy Chomutov - Meisnerova 4321, Václavská, Nerudova 284 300,-
· Hexion Specialty Chemicals a.s. Sokolov - Kamerový systém 735 320,-


 
Měření a regulace
 
· Řídící systémy - rozvaděče pro technologie Chemopetrolu Litvínov  - míchání biopaliv 2 259 000,-
· PENTO sro Praha -  řídící systém technologie – výplety 342 000,-
 

Rozvaděče, stavební rozvody NN

 

· Stavební firma Oršuliak - stavební rozvaděče elektroměrové, zásuvkové 342 000,-
· Město Chomutov - přenosné rozvaděče k prodejním stánkům, stav. 265 000,-
· Prodej - veškeré rozvaděče pro výše uvedené stavby 621 000,-
· Generální opravy maring., buněk - elektro dle ČSN 33 2000 ... 211 100,-
 
Ostatní
 
· přípojky NN, přívody, automatizace pro stroje,  kabelovody  vč. komor při rozvodech v ulicích Chomutova, ukládání stávajících sdělovacích kabelů do chrániček v Chomutově.
· další zařízení v průmyslu , opravy drobné servisní práce apod. 921 000,-
· Zemědělské stavby 669 000,-